WRM Bijscholing

Sinds juni 2009 is er veel veranderd in de WRM. Volgens de nieuwe WRM moet elke rij-instructeur verplicht bijscholing volgen om de geldigheid van het instructiecertificaat te behouden. Binnen een periode van vijf jaar moet je verplicht bijscholing gaan volgen: Twee maal praktijkbegeleiding plus zes dagdelen (van 3 uur) theoretische bijscholing.

Je mag zelf de volgorde en de momenten waarop bepalen. De theoretische bijscholing heeft geen toets/examen, maar je moet wel alle zes dagdelen volledig aanwezig zijn!
De praktijkbegeleiding wordt wél beoordeeld door het IBKI.

Waarom Ayat?
Kenmerkend voor de WRM bijscholing bij Ayat Verkeersschool is de inspirerende wijze waarop wij de WRM bijscholing aanbieden. Natuurlijk worden de doelstellingen die gesteld zijn aan de betreffende WRM bijscholing uitgebreid behandeld, daarnaast slaagt onze docent er in u te inspireren, zodat u de dag na de WRM bijscholing een frisse kijk heeft op de dagelijkse lespraktijk.

Ayat Verkeersschool is gecertificeerd door het IBKI voor de WRM bijscholing:

AYAT Verkeersschool & Rij-opleidingen
Rijshoutweg 1 -C14
1505 HL ZAANDAM

E-mail. contact@ayat.nl
Telefoon: +31851304123
Mobiel. 06-43176849 / 06-41641538

KvK nummer:68546696
Btw nummer: NL857492329B01
IBAN nummer: NL85INGB0004432651
Rijschool nummer: 4509k8

De theoretische bijscholing hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. U kunt dus niet zakken of slagen. Wel gaan wij als uw gecertificeerde opleider na of u de behandelde leerstof heeft begrepen. Het is dus van belang dat u gemotiveerd en actief dient deel te nemen aan onze bijscholingen.

Waarom bij ayat
– Erkend bij innovam (ibki)
– Opleiding worden in Amsterdam gegeven
– Professionaliteit
– Betrouwbaarheid
– Wij hebben jaren ervaring met rij-instructeuropleidingen
– Training op locatie altijd bespreekbaar
– Coaching in de praktijk

Bedrag per een theoriebijscholing
geen € 190,- voor  140,-

Bestaat uit
Cursus 2 dagdelen
Aanmelding bij IBKI

Vraag ook naar ons praktijkbegeleiding met 100% slagingsgarantie offerte opmaat.

Hieronder treft u een aantal van de bijscholingsonderwerpen die wij aanbieden. Voor andere onderwerpen neemt u contact met ons op via 0207868726:

Cursus 1: Lesgeven aan 16 en 17 jarige (2toDrive) WRM 25 (2 dagdelen)

De cursus is bedoeld voor rij-instructeurs die zich verder willen verdiepen in het lesgeven aan jongeren (16- en 17 jarigen) in het kader van de proef 2ToDrive. In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wettelijke regelingen
 • Aanvragen van de begeleiderspas,
 • Wettelijke aansprakelijkheid,
 • Omgaan met leerlingkenmerken,
 • Sancties voor de begeleider,
 • Verschil tussen instructie geven en coachen,
 • Belangrijkste aspecten van coachen,
 • Coachen als begeleider en coachen als rijinstructeur.

Cursus 2: Coaching en feedback geven WRM 26 (2 dagdelen)

De cursus is bedoeld voor rij-instructeurs die een professioneel coach wil worden of zich een coachende stijl van leidinggeven wil aanleren. Steeds meer organisaties werken met coaching om zo het beste uit hun mensen te halen. Het verhogen van prestaties en onafhankelijk en zelfsturend werken staan daarbij centraal. In de basis is coachen het voorhouden van een spiegel om zo met drie vragen aan de slag te gaan: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De rol van coach wordt hierbij ingenomen door een interne coach of manager of door een externe professionele coach.
In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is instructie?
 • Wat is coaching?
 • Het verschil tussen instructie geven en coaching
 • Wat is feedback?
 • Werkvormen
 • Doceren
 • Demonsteren
 • Onderwijsleergesprek
 • Rijprocedure en feedback
 • Rol als coach
 • Ondersteunen bij het aanleren van rijtaken
 • Sturing naar zelfstandigheid

Cursus 3: Vernieuwingen in het RVV  WRM 28 (2 dagdelen)

Hierin worden de wijzigingen doorgenomen die de laatste periode in het RVV zijn aangebracht. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst dit deel uitgebreid gaat worden met andere delen van de verkeerswetgeving.

De specifieke doelstelling van deze WRM-bijscholing is dat u aan het einde van deze bijscholing in uw taak als rijinstructeur competent de vernieuwingen in het RVV na 1 april 2008 kunt uitleggen, demonstreren en overbrengen.
De kennis en het inzicht die u tijdens deze bijscholing opdoet moeten uiteindelijk tijdens de praktijk- en theorielessen worden overgedragen aan uw leerlingen

Cursus 4: Leerlingvolgsysteem in de praktijk WRM 42 ( 2 dagdelen)


Het gebruik van een instructievorderingenkaart is essentieel om de leerling optimaal te kunnen begeleiden tijdens zijn rijopleiding. Tijdens deze bijscholing leert u met deze kaart om te gaan. Dat houdt in dat u in staat geacht moet worden om tijdens een praktijkles verschillende toetsen kan afnemen en het bereikte niveau dan ook kan registreren op een instructievorderingenkaart. In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is een leerplan, leergang en een lesplan
 • Wat is toetsing
 • Model van Gelder
 • De vereiste en de feitelijke beginsituatie
 • Doelstelling formuleren
 • Logische opbouw lesonderwerpen
 • Toetsing in de praktijk
 • Feedback geven
 • Product- en procesevaluatie
 • Invullen instructievorderingenkaart
 • Een voorbeeld van een leerplan
 • Een voorbeeld van een leergang
 • Een voorbeeld van een lesplan


Cursus 5
: Verzorgen gevorderde motortraining (4 dagdelen) Onderwerp speciaal voor certificaatcategorie A

Vanaf 1 juni 2014 is het volgens de WRM verplicht om in het bezit te zijn van een
bevoegdheidspas als men voortgezette rijopleidingen verzorgt.
Er is op dit moment niets op de markt voor deze catogorie instructeurs. Juist onder de groep
motorrijders bestaat er echter veel behoefte aan het bijsturen van visie en het trainen van
vaardigheden en risicoperceptie, omdat motorrijders veel risico’s lopen in het verkeer.
Deze bijscholing beoogt een bijdrage te leveren aan de toerusting van motorinstructeurs die
voortgezette rijopleidingen verzorgen.
Een gevorderde motortraining moet geen herhaling zijn van de rijlessen voor het rijbewijs,
maar aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
De bijscholing omvat daarom vier dagdelen, met theorie én praktijk. De eerste dag zal het
eerste dagdeel theoretische informatie bevatten over o.a. de opzet van een vervolgopleiding,
hoe om te gaan met rijbewijsbezitters en voertuigbeheersing, met diverse handreikingen over
oefeningen die toegepast kunnen worden op een oefenterrein. Het middagdeel zal een
praktische invulling krijgen om de ochtend-theorie in de praktijk te brengen.
De tweede dag zal beginnen met een dagdeel theorie over didactische hulpmiddelen,
verbanden leggen naar de voertuigbeheersing, verkeersdeelname, risicoherkenning en het
uitzetten van een te gebruiken route. Het tweede dagdeel zal dit praktisch uitgevoerd

worden.

Bel 020-7868726 voor meer informatie!

Zakken voor uw praktijkbegeleiding? Einde van uw lesbevoegdheid! U laat het toch niet zover komen? Einde van uw carrière als rijschoolhouder of rijinstructeur…
Meldt u nu aan voor de praktijktraining bij Ayat Verkeersschool en wij zorgen ervoor dat u de juiste voorbereiding krijgt voor een succesvol examen.

Inhoud Training WRM Praktijkbegeleiding
Onze docent zal je goed voorbereiden op het examen praktijkbegeleiding. De docent stuurt jou alle documenten die je nodig hebt voor een optimale voorbereiding op de praktijk. Je bereidt je als afgesproken voor op een proefles en onze docent zal de gegeven les beoordelen en samen met jou bespreken. Je kiest zelf voor het aantal uren dat je wilt volgen en of je dat alleen of met een collega wilt doen. De lessen worden gegeven in blokken van twee of drie uren (één persoon) of drie of vier uren (twee personen).

Je kunt de opleiding ook als groep tijdens een gehele cursusdag volgen. We bieden dan een interessante groepskorting aan.

Praktijkbegeleiding (per uur) : € 70,- p.p.
– twee personen: € 55,- p.p. btw-vrij (korting € 15,- p.p.)

Rijinstructeurs opleiding

Wij zijn praktijkmensen
Spoed opleiding
Avondcursus mogelijk
Ook op zaterdag mogelijk
In termijnen betalen
De nieuwste lesmaterialen
Veel examentrainingen
Gratis intake/advies
CRKBO erkenning
Baangarantie mogelijk

Contact

AYAT Verkeersschool & Rij-opleidingen
Rijshoutweg 1 -C14
1505 HL ZAANDAM

E-mail. contact@ayat.nl
Telefoon: +31851304123
Mobiel. 06-43176849

KvK nr:68546696
Btw nr: NL857492329B01
IBAN nr: NL85INGB0004432651
Rijschool nr: 4509k8
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

 

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Jouw winkelwagen is leegKeer terug naar shop