Rij-instructeur Motor

De vrijheid veroveren, je snelheid in hoog tempo opvoeren en wapperende haren in de wind! Motorrijden is genieten pur sang en het is heerlijk om dit te ervaren. Er is immers bijna geen wijze van vervoer te bedenken waar je zintuigen zo worden geprikkeld als bij het motorrijden!
De beleving op de motor is bijzonder intens en dat maakt vele groepen mensen tot ware liefhebbers van het motorrijden……. En wat is er uiteindelijk leuker dan dit heerlijke gevoel samen met je cursisten te mogen delen?

Hoe is de motor rijinstructeursopleiding opgebouwd?
Motorrijinstructeurs zijn getrainde leermeesters in het verkeer! Een uitstekende voertuigbeheersing, het kunnen omgaan met veel kracht en snelheid en een sterk ontwikkeld verkeersinzicht. Het zijn allemaal facetten die nodig zijn om tot een professionele motorrijinstructeur te komen. Een liefhebbersvak, waar talent en onderwijzende vaardigheden het verschil maken tussen een hobbyist en een echte professional voor deze categorie.

Eén ding is immers zeker, motorrijden vereist zeer goede technieken en heel bewust weten waarmee je bezig bent. Dus ben je op zoek naar een afwisselend en een vrij beroep met leuke en gemotiveerde cursisten? Dan verwelkomen wij je graag in het vak van motorrijinstructeur! Een aantrekkelijk vak dat velen omschrijven als “ a way of living!

Toelatingseisen Rijinstructeur Motor

Natuurlijk verwelkomen we je graag als nieuwe cursist op onze opleiding tot rijinstructeur. Om de opleiding tot rijinstructeur te mogen volgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor je uiteindelijke examen als rijinstructeur geldt: Om examen te mogen doen, moet je in het bezit zijn van de volgende bewijsstukken van voldoende vooropleiding:

 • Als eerste moet je uiteraard beschikken over een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie, waarvoor je rijinstructeur wilt worden
 • Ten tweede moet je beschikken over een geldig basiscertificaat Rijinstructeur Categorie B

Fase 1: Competentie Verkeersdeelname

Fase 1a:
Theorietoets 1: Theorie van de Rijtaak. Tijdens dit examen wordt jouw theoretische kennis van de rijtaak getoetst. Dit examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen waarvoor je 30 minuten de tijd hebt.

Examenonderdelen:

 • Voertuig exclusief (bestuurder en voertuig): 6 vragen
 • Rijprocedure categorie A: 15 vragen
 • Wet- en regelgeving categorie A: 4 vragen

Fase 1b:
Praktijkrit: Verkeersdeelname. Tijdens dit onderdeel van je opleiding zal je eigen rijvaardigheid ( 75 minuten) geëxamineerd worden. Dit is incl. het verwoorden van de taakprocessen.

Examenonderdelen:

 • Beoordeling van voorbereidings- en controlehandelingen
 • Beoordeling van verkeersinzicht

Voertuigcontrole
Beoordeling van verkeershandelingen met o.a. twee situaties met het verwoorden van de taakprocessen: de “hardopdenkmethode”. Dit alles in relatie tot veiligheid, sociaal rijgedrag, doorstroming en milieu

Fase 1c:
Praktijkexamen: Voertuigbeheersing. Tijdens dit onderdeel van je opleiding zullen de Bijzondere Verrichtingen (40 minuten) geëxamineerd worden.

Examenonderdelen:

 • Voertuigbeheersing; dit houdt in: een juiste bediening, een juist stuurgedrag en het bewaren van balans

Fase 2: Didactische voorwaarden (vrijgesteld)

Als je met voldoende resultaat alle onderdelen van Fase 1 hebt doorlopen, dan ontvang je een WRM certificaat met tekst STAGEPAS, met een geldigheid die afloopt 6 maanden na het behalen van het laatste voldoende resultaat van Fase 1.

Fase 3:

De laatste fase van de opleiding zal bestaan uit Fase 3; het stagelopen bij een rijschool. (kan bij AYAT Verkeersschool).

 • De stage zal bestaan uit 20 uur actief stage lopen.
 • De stagebeoordeling bestaat onder andere uit;
 • Een beoordeling door een examinator van één stagerijles.

Tijdens je stage heb je maximaal twee mogelijkheden tot herkansingen van de beoordeling binnen de stageperiode van 6 maanden. Dit houdt in dat je opnieuw beoordeeld zult worden aan de hand van óf de stagerijles óf één videoregistraties uit drie aangeleverde videoregistraties.
Kort maar krachtig zien je examenonderdelen voor Fase 3 er dus als volgt uit;

Fase 3: Proeven van bekwaamheid (De stage; 20 uur actieve stage)

Fase 3a:
Stagebeoordeling met authenticiteitbeoordeling van reflectieverslag. De examinator zal jouw stage onder andere beoordelen op de volgende punten; Een beoordeling aan de hand van een protocol van hetgeen je geleerd hebt in Fase 2b van je rijopleiding categorie B: denk hierbij aan; instructie geven, coachen en tijdsverdeling. Dit wordt weer beoordeeld in de zin van contraproductief gedrag, beginnend productief gedrag en productief gedrag.
Fase 3b:
Eindgesprek (Niet verplicht; op aanvraag op kosten van kandidaat, zonder beoordeling); wordt dus niet bij IBKI geregistreerd.

LET OP: vóór je begint met de stage………dus na FASE 1:
Als voorbereiding op je stage volg je 8 weken na je eerste theorielesdag een lesdag van theorie en praktijk gecombineerd, die je voorbereidt op wat er van je wordt verwacht tijdens de stage.

LESINHOUD: Na 8 weken 1 lesdag van combinatiedag praktijk/ theorie oefenen.
LET OP: nadat je de stage uren hebt doorlopen……..
Oefenen met de examenprotocollen van het IBKI d.m.v. vier blokuren van ieder 2 uur praktijklessen, op individueel niveau en/of met een medecursist.

LESINHOUD: 8 uur praktijk voorbereidend op de protocollen van het IBKI.
Op het moment dat je geslaagd bent voor de onderdelen van Fase 3, dan ontvang je een nieuw WRM certificaat waarop de nieuwe categorie is toegevoegd. De oorspronkelijke verloopdatum verandert niet.

Toelatingseisen Rijinstructeur Motor
Natuurlijk verwelkomen we je graag als nieuwe cursist op onze opleiding tot rijinstructeur. Om de opleiding tot rijinstructeur te mogen volgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor je uiteindelijke examen als rijinstructeur geldt: Om examen te mogen doen, moet je in het bezit zijn van de volgende bewijsstukken van voldoende vooropleiding:
Als eerste moet je uiteraard beschikken over een geldig rijbewijs voor de betreffende categorie, waarvoor je rijinstructeur wilt worden
Ten tweede moet je beschikken over een geldig basiscertificaat Rijinstructeur Categorie B

Het is mogelijk uw opleiding te financieren, klik hier voor meer informatie. Opleidingsgeld Rijinstructeur Motor (A):

Cursusgeld ( fase 1,3)

€ 1598,00

Boeken en lesmateriaal

€ 250,00

Intake praktijklessen (2 lesuren)

€ 100,00

Examenkosten Rijproef (Fase 1b)

€ 200,00

Examenkosten Theorie (Fase 1a)

€ 63,00

Motorgebruik examen (Fase 1b)

€ 100,00

Examenkosten Bijzondere verrichtingen (Fase 1c)

€ 185,00

Motorgebruik examen (Fase 1c)

€ 100,00

Examenkosten inclusief steekproef ( Fase 3a)

€ 400,00

Instructiecertificaat

€ 23,00

Totaalprijs Inclusief verplichte stage

€ 2.999,00

 • Tarieven zijn inclusief eerste examens, voertuigkosten, studiemateriaal,  oefenmodule én stage
 • Prijzen zijn BTW vrij
 • Opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar, ongeveer 50% van de opleidingskosten kun je achteraf terugkrijgen van de Belastingen. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website van de www.belastingdienst.nl
 • Betaling in termijnen mogelijk
 • Let op: Prijswijzigingen voorbehouden! Eventuele herexamens en herexamenlessen zijn niet in dit overzicht meeberekend.

  Verkeersopleider AYAT

  Ayat verkeersschool is een opleidingscentrum voor rijinstructeurs. De beste docenten zorgen ervoor dat jij klaargestoomd wordt voor het beroep rijinstructeur. Ayat verkeersschool is in enkele jaren snel gegroeid en geeft les in Amsterdam, Zaandam en Utrecht. Dit komt mede door de hoge kwaliteit en de lage kosten voor de opleiding.

  Contact

  T:06-43176849 / 06-41641538
  E: contact@ayat.nl

  Westmallepad 9
  1066 PP Amsterdam