Theoretische bijscholing

De theoretische bijscholing hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. U kunt dus niet zakken of slagen. Wel gaan wij als uw gecertificeerde opleider na of u de behandelde leerstof heeft begrepen. Het is dus van belang dat u gemotiveerd en actief dient deel te nemen aan onze bijscholingen.

Waarom bij ayat
– Erkend bij innovam (ibki)
– Opleiding worden in Amsterdam gegeven
– Professionaliteit
– Betrouwbaarheid
– Wij hebben jaren ervaring met rij-instructeuropleidingen
– Training op locatie altijd bespreekbaar
– Coaching in de praktijk

Bedrag per een theoriebijscholing
geen € 190,- voor  € 140,-

Bestaat uit
Cursus 2 dagdelen
Aanmelding bij innovam

Vraag ook naar ons praktijkbegeleiding met 100% slagingsgarantie
offerte opmaat

Hieronder treft u een aantal van de bijscholingsonderwerpen die wij aanbieden. Voor andere onderwerpen neemt u contact met ons op via 020-7868726:

Cursus 1: Lesgeven aan 16 en 17 jarige (2toDrive) WRM 25 (2 dagdelen)

De cursus is bedoeld voor rij-instructeurs die zich verder willen verdiepen in het lesgeven aan jongeren (16- en 17 jarigen) in het kader van de proef 2ToDrive. In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wettelijke regelingen
 • Aanvragen van de begeleiderspas,
 • Wettelijke aansprakelijkheid,
 • Omgaan met leerlingkenmerken,
 • Sancties voor de begeleider,
 • Verschil tussen instructie geven en coachen,
 • Belangrijkste aspecten van coachen,
 • Coachen als begeleider en coachen als rijinstructeur.

 

Cursus 2: Coaching en feedback geven WRM 26 (2 dagdelen)

De cursus is bedoeld voor rij-instructeurs die een professioneel coach wil worden of zich een coachende stijl van leidinggeven wil aanleren. Steeds meer organisaties werken met coaching om zo het beste uit hun mensen te halen. Het verhogen van prestaties en onafhankelijk en zelfsturend werken staan daarbij centraal. In de basis is coachen het voorhouden van een spiegel om zo met drie vragen aan de slag te gaan: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De rol van coach wordt hierbij ingenomen door een interne coach of manager of door een externe professionele coach.
In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is instructie?
 • Wat is coaching?
 • Het verschil tussen instructie geven en coaching
 • Wat is feedback?
 • Werkvormen
 • Doceren
 • Demonsteren
 • Onderwijsleergesprek
 • Rijprocedure en feedback
 • Rol als coach
 • Ondersteunen bij het aanleren van rijtaken
 • Sturing naar zelfstandigheid

 

Cursus 3: Rijprocedure in de praktijk WRM 27 (2 dagdelen)

Deze bijscholing behandelt het belangrijkste boek voor de rijinstructeur, de rijprocedure categorie B. Het boek beschrijft het meest wenselijk gedrag van de automobilist en wat de bestuurder moet weten over de voertuigbediening. Om het rijbewijs te krijgen dient het getoonde gedrag van de leerling bij het praktijkexamen bij het CBR, binnen de gestelde normering te vallen.
De cursus behandelt hoofdstuk 1 en 2 van de rijprocedure in samenhang met de rijopleiding (rijopleiding in stappen) en de zogenaamde paraplufunctie van beide hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over de bediening en beheersing van het voertuig. Hoofdstuk 2 gaat over verkeersinzicht. Daarnaast wordt gekeken naar de toepassing van de rijprocedure bij het praktijkexamen. Ook worden een aantal RIS elementen doorgenomen zoals toetsoefeningen en het doel-middel verhaal.

In de cursus WRM 27 Rijprocedure in de praktijk is er natuurlijk veel aandacht voor het toepassen van de kennis in je dagelijkse praktijk.
Elke instructeur kan een rijles geven, de vraag is of het aan te leren gedrag ook staat beschreven in de rijprocedure. Ook belangrijk bij de opleiding is hoe de CBR examinator het praktijkexamen beoordeelt. Aan de hand van door jou gegeven praktijkvoorbeelden komen deze onderwerpen aan de orde

Leerdoelen:

• Je leert over het meest wenselijke gedrag van een bestuurder
• Je leert over het hoe en waarom van voertuigbediening
• Je leert hoe je het best kunt toetsen in de rijles
• Je leert hoe je de leerling goed voorbereid op het praktijkexamen

 

Cursus 4: Vernieuwingen in het RVV  WRM 28 ( 2 dagdelen)

Van alle bijscholingen die je kunt volgen, zijn er 2 bijscholingen aangesteld door het IBKI, waarvan je er 1 kunt kiezen en deze verplicht iedere 5 jaar moet volgen. Het RVV is daar 1 van en die kun je bij ons volgen. In deze cursus worden je de nieuwste wijzigingen in het RVV bijgespijkerd en wat deze wijzigingen inhouden. Belangrijk dus om je werk als instructeur zo goed mogelijk uit te voeren.

Deze cursus is voor alle instructeurs, met alle bevoegdheden een verplichte cursus.

Wij bespreken deze bijscholing onder andere:

 • wat de nieuwste wijzigingen in het RVV zijn en wat deze inhouden
 • wat de belangrijkste onderdelen van het RVV zijn en wat deze inhouden
 • de belangrijkste onderdelen en de veranderingen in het RVV en hoe deze toe te passen in het dagelijkse werk als rijinstructeur

 

Cursus 5: Leerlingvolgsysteem in de praktijk WRM 42 ( 2 dagdelen)

Het gebruik van een instructievorderingenkaart is essentieel om de leerling optimaal te kunnen begeleiden tijdens zijn rijopleiding. Tijdens deze bijscholing leert u met deze kaart om te gaan. Dat houdt in dat u in staat geacht moet worden om tijdens een praktijkles verschillende toetsen kan afnemen en het bereikte niveau dan ook kan registreren op een instructievorderingenkaart. In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is een leerplan, leergang en een lesplan
 • Wat is toetsing
 • Model van Gelder
 • De vereiste en de feitelijke beginsituatie
 • Doelstelling formuleren
 • Logische opbouw lesonderwerpen
 • Toetsing in de praktijk
 • Feedback geven
 • Product- en procesevaluatie
 • Invullen instructievorderingenkaart
 • Een voorbeeld van een leerplan
 • Een voorbeeld van een leergang
 • Een voorbeeld van een lesplan

 

Cursus 6: Verzorgen gevorderde motortraining (4 dagdelen) Onderwerp speciaal voor certificaatcategorie A

Vanaf 1 juni 2014 is het volgens de WRM verplicht om in het bezit te zijn van een bevoegdheidspas als men voortgezette rijopleidingen verzorgt.
Er is op dit moment niets op de markt voor deze catogorie instructeurs. Juist onder de groep motorrijders bestaat er echter veel behoefte aan het bijsturen van visie en het trainen van vaardigheden en risicoperceptie, omdat motorrijders veel risico’s lopen in het verkeer.
Deze bijscholing beoogt een bijdrage te leveren aan de toerusting van motorinstructeurs die voortgezette rijopleidingen verzorgen.
Een gevorderde motortraining moet geen herhaling zijn van de rijlessen voor het rijbewijs, maar aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
De bijscholing omvat daarom vier dagdelen, met theorie én praktijk. De eerste dag zal het eerste dagdeel theoretische informatie bevatten over o.a. de opzet van een vervolgopleiding, hoe om te gaan met rijbewijsbezitters en voertuigbeheersing, met diverse handreikingen over oefeningen die toegepast kunnen worden op een oefenterrein. Het middagdeel zal een praktische invulling krijgen om de ochtend-theorie in de praktijk te brengen.
De tweede dag zal beginnen met een dagdeel theorie over didactische hulpmiddelen, verbanden leggen naar de voertuigbeheersing, verkeersdeelname, risicoherkenning en het uitzetten van een te gebruiken route. Het tweede dagdeel zal dit praktisch uitgevoerd

worden.

 

Bekijk onze startdata

Rijinstructeurs opleiding

Wij zijn praktijkmensen
Spoed opleiding
Avondcursus mogelijk
Ook op zaterdag mogelijk
In termijnen betalen
De nieuwste lesmaterialen
Veel examentrainingen
Gratis intake/advies
CRKBO erkenning
Baangarantie mogelijk

Contact

AYAT Verkeersschool & Rij-opleidingen
Rijshoutweg 1 -C14
1505 HL ZAANDAM

E-mail. contact@ayat.nl
Telefoon: +31851304123
Mobiel. 06-43176849

KvK nr:68546696
Btw nr: NL857492329B01
IBAN nr: NL85INGB0004432651
Rijschool nr: 4509k8
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

 

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Jouw winkelwagen is leegKeer terug naar shop