Theoretische bijscholing

De theoretische bijscholing hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. U kunt dus niet zakken of slagen. Wel gaan wij als uw gecertificeerde opleider na of u de behandelde leerstof heeft begrepen. Het is dus van belang dat u gemotiveerd en actief dient deel te nemen aan onze bijscholingen.

Waarom bij ayat
– Erkend bij innovam (ibki)
– Opleiding worden in Amsterdam gegeven
– Professionaliteit
– Betrouwbaarheid
– Wij hebben jaren ervaring met rij-instructeuropleidingen
– Training op locatie altijd bespreekbaar
– Coaching in de praktijk

Bedrag per een theoriebijscholing
geen € 190,- voor  € 140,-

Bestaat uit
Cursus 2 dagdelen
Aanmelding bij innovam

Vraag ook naar ons praktijkbegeleiding met 100% slagingsgarantie
offerte opmaat

Hieronder treft u een aantal van de bijscholingsonderwerpen die wij aanbieden. Voor andere onderwerpen neemt u contact met ons op via 020-4630061:

Cursus 1: Lesgeven aan 16 en 17 jarige (2toDrive) WRM 25 (2 dagdelen)

De cursus is bedoeld voor rij-instructeurs die zich verder willen verdiepen in het lesgeven aan jongeren (16- en 17 jarigen) in het kader van de proef 2ToDrive. In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wettelijke regelingen
 • Aanvragen van de begeleiderspas,
 • Wettelijke aansprakelijkheid,
 • Omgaan met leerlingkenmerken,
 • Sancties voor de begeleider,
 • Verschil tussen instructie geven en coachen,
 • Belangrijkste aspecten van coachen,
 • Coachen als begeleider en coachen als rijinstructeur.

Cursus 2: Coaching en feedback geven WRM 26 (2 dagdelen)

De cursus is bedoeld voor rij-instructeurs die een professioneel coach wil worden of zich een coachende stijl van leidinggeven wil aanleren. Steeds meer organisaties werken met coaching om zo het beste uit hun mensen te halen. Het verhogen van prestaties en onafhankelijk en zelfsturend werken staan daarbij centraal. In de basis is coachen het voorhouden van een spiegel om zo met drie vragen aan de slag te gaan: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De rol van coach wordt hierbij ingenomen door een interne coach of manager of door een externe professionele coach.
In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is instructie?
 • Wat is coaching?
 • Het verschil tussen instructie geven en coaching
 • Wat is feedback?
 • Werkvormen
 • Doceren
 • Demonsteren
 • Onderwijsleergesprek
 • Rijprocedure en feedback
 • Rol als coach
 • Ondersteunen bij het aanleren van rijtaken
 • Sturing naar zelfstandigheid

Cursus 3: Vernieuwingen in het RVV  WRM 28 (2 dagdelen)

Hierin worden de wijzigingen doorgenomen die de laatste periode in het RVV zijn aangebracht. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst dit deel uitgebreid gaat worden met andere delen van de verkeerswetgeving.

De specifieke doelstelling van deze WRM-bijscholing is dat u aan het einde van deze bijscholing in uw taak als rijinstructeur competent de vernieuwingen in het RVV na 1 april 2008 kunt uitleggen, demonstreren en overbrengen.
De kennis en het inzicht die u tijdens deze bijscholing opdoet moeten uiteindelijk tijdens de praktijk- en theorielessen worden overgedragen aan uw leerlingen

Cursus 4: Leerlingvolgsysteem in de praktijk WRM 42 ( 2 dagdelen)


Het gebruik van een instructievorderingenkaart is essentieel om de leerling optimaal te kunnen begeleiden tijdens zijn rijopleiding. Tijdens deze bijscholing leert u met deze kaart om te gaan. Dat houdt in dat u in staat geacht moet worden om tijdens een praktijkles verschillende toetsen kan afnemen en het bereikte niveau dan ook kan registreren op een instructievorderingenkaart. In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is een leerplan, leergang en een lesplan
 • Wat is toetsing
 • Model van Gelder
 • De vereiste en de feitelijke beginsituatie
 • Doelstelling formuleren
 • Logische opbouw lesonderwerpen
 • Toetsing in de praktijk
 • Feedback geven
 • Product- en procesevaluatie
 • Invullen instructievorderingenkaart
 • Een voorbeeld van een leerplan
 • Een voorbeeld van een leergang
 • Een voorbeeld van een lesplan


Cursus 5
: Verzorgen gevorderde motortraining (4 dagdelen) Onderwerp speciaal voor certificaatcategorie A

Vanaf 1 juni 2014 is het volgens de WRM verplicht om in het bezit te zijn van een
bevoegdheidspas als men voortgezette rijopleidingen verzorgt.
Er is op dit moment niets op de markt voor deze catogorie instructeurs. Juist onder de groep
motorrijders bestaat er echter veel behoefte aan het bijsturen van visie en het trainen van
vaardigheden en risicoperceptie, omdat motorrijders veel risico’s lopen in het verkeer.
Deze bijscholing beoogt een bijdrage te leveren aan de toerusting van motorinstructeurs die
voortgezette rijopleidingen verzorgen.
Een gevorderde motortraining moet geen herhaling zijn van de rijlessen voor het rijbewijs,
maar aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
De bijscholing omvat daarom vier dagdelen, met theorie én praktijk. De eerste dag zal het
eerste dagdeel theoretische informatie bevatten over o.a. de opzet van een vervolgopleiding,
hoe om te gaan met rijbewijsbezitters en voertuigbeheersing, met diverse handreikingen over
oefeningen die toegepast kunnen worden op een oefenterrein. Het middagdeel zal een
praktische invulling krijgen om de ochtend-theorie in de praktijk te brengen.
De tweede dag zal beginnen met een dagdeel theorie over didactische hulpmiddelen,
verbanden leggen naar de voertuigbeheersing, verkeersdeelname, risicoherkenning en het
uitzetten van een te gebruiken route. Het tweede dagdeel zal dit praktisch uitgevoerd

worden.

Bel 020-7868726 voor meer informatie!

Verkeersopleider AYAT

Ayat verkeersschool is een opleidingscentrum voor rijinstructeurs. De beste docenten zorgen ervoor dat jij klaargestoomd wordt voor het beroep rijinstructeur. Ayat verkeersschool is in enkele jaren snel gegroeid en geeft les in Amsterdam, Zaandam en Utrecht. Dit komt mede door de hoge kwaliteit en de lage kosten voor de opleiding.

Contact

T:06-43176849 / 06-41641538
E: contact@ayat.nl

Westmallepad 9
1066 PP Amsterdam